JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 8884-15

En samfällighetsförening har i beslut på en föreningsstämma gett styrelsen långtgående befogenheter att fatta beslut om avtal för bredbandstjänster. MÖD finner att föreningsstämmans beslut strider mot såväl 18 som 19 §§ i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

 

Tillhörande dokument