JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 8931-15

Klander av föreningsstämmobeslut. Frågan om det vid förvaltning av samfälligheter är tillåtet att bilda ett aktiebolag, oavsett ändamålet med bolagsbildningen, har besvarats nekande.

Tillhörande dokument