JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 9781-15

Ett skogsskifte beläget ca 4 km från hemskiftet  överförs genom fastighetsreglering till grannfastigheten. Fastighetsregleringen innebär en uppenbar förbättring för den mottagande skogsfastigheten.Trots att restfastigheten omvandlas till en bostadsfastighet med olämpligt mycket produktiv skogsmark  finner Mark- och miljööverdomstolen, i motsatts till underinstanserna, att fastighetsindelningen totalt sett förbättras och att en mer ändamålsenlig indelning inte motverkas varför fastighetsregleringen kan tillåtas enligt undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 § FBL.

 

 

 

 

 

 


 

Tillhörande dokument