JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10114-15

Mark- och miljödomstolen har i dom utdömt ut ett högre vite än vad som angetts föreläggandet. MÖD har ändrat på storleken på vitet så att det utdömda vitet stämmer överens med vad som angetts i föreläggandet.

Tillhörande dokument