JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10297-15

Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel har avvisats då ersättning för uppkomna skador redan har utgått i samband med att tillstånd till regleringen meddelades.

Tillhörande dokument