JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10373-15

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför ändrats.

Tillhörande dokument