JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10439-15

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

Tillhörande dokument