JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1064-15

Mark- och miljödomstolen föreskrev gemensamma bullervillkor för flera vindkraftparker. Eftersom det saknades förutsättningar enligt 16 kap. 8 § miljöbalken att föreskriva sådana villkor har MÖD istället föreskrivit villkor som tillståndshavaren själv råder över och som ska säkerställa att kringboende inte utsätts för störningar som sammantaget skulle vara oacceptabla.

Tillhörande dokument