JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10647-15

I mål om tillstånd till vindkraft har MÖD funnit att det saknas anledning att skjuta upp avgörandet av vilka bullervillkor som ska gälla. MÖD har därför ändrat mark- och miljödomstolens dom på så sätt att villkor om buller, även innefattande kumulativt buller, har föreskrivits.

Tillhörande dokument