JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10680-15

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den i målet aktuella stenmuren inte kan anses ligga i jordbruksmark och att dispens från biotopskyddet därför inte krävs. 

Tillhörande dokument