JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10805-15

Det har varit rätt att förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten till avloppsanläggning som inte uppnår hög skyddsnivå för miljöskydd i aktuellt avrinningsområde med övergödningsproblem. Följden av flera avlopp utan rening till hög skyddsnivå har beaktats. Kostnaden för uppgradering har bedömts som rimlig.

Tillhörande dokument