JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11100-14

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt slutliga villkor (buller)för tillstånd enligt miljöskyddslagen till ombyggnad och drift av Kontinentalbanan i Malmö.

Tillhörande dokument