JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11200-15

Statens va-nämnd har tillämpat 18 kap. 8a § RB vid bedömning av bolagets rätt till ersättning vid nämnden. Svea hovrätt har funnit att det saknas stöd för en tillämpning av bestämmelsen och har, med stöd av 18 kap. 8 § RB, tillerkänt bolaget en högre ersättning samt ränta.

Tillhörande dokument