JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11525-15

Tillstånd till en tillfällig hamn och verksamhet för mottagning m.m. huvudsakligen av material från Förbifart Stockholm har fastställts. Bullervillkoren har justerats och verksamhetstiden för krossning och sortering har inskränkts.

 

Tillhörande dokument