JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11556-15

MÖD har bifallit ansökan om strandskyddsdispens för en gärdsgård med hänvisning till allmänna intressen som naturvård och vård av kulturhistoriska miljöer.

Tillhörande dokument