JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11651-15

Målet avser föreläggande att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet
m.m. vid kraftstation. MÖD har endast förlängt tiden för fullgörande.

Tillhörande dokument