JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1196-16

Föreläggande att återställa mark. Mark- och miljööverdomstolen har flyttat fram tidpunkten för när förelagda åtgärder ska vara slutförda.

Tillhörande dokument