JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1413-16

I målet har framkommit att det finns en förhållandevis stor förekomst  av tjäder i närheten av planerad vindkraftsverksamhet. MÖD har avslagit ansökan om vindkraftsetablering med hänsyn till att sökanden inte visat att vald plats är lämplig enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.

Tillhörande dokument