JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1732-16

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat villkor angående vilken teknik som ska användas vid muddring och vilket begränsningsvärde för TBT som ska gälla för dumpningsdispens i samband med utbyggnad av Bränslehamnen i Södertälje.

Tillhörande dokument