JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1792-16

MÖD har bedömt att utredningen i målet varit tillräcklig för att betrakta ett område som ett LIS-område och att de särskilda dispensskälen i 7 kap. 18 d § därför varit tillämpliga. Strandskyddsdispens har beviljats.

Tillhörande dokument