JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1966-16

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsen har möjlighet att meddela interimistiska förordnanden i mål om försiktighetsmått. Länsstyrelsens avvisningsbeslut har därför upphävts och målet återförvisats till myndigheten för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument