JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1984-15

En anmälan till miljönämnden att täcka en gammal avfallsdeponi med jordmassor belägen nära Göta älv har förbjudits. De utredningar som kommunen åberopat har inte ansetts tillräckliga för en fullständig  bedömning av risken för skred och sekundärskred mot älven.

Tillhörande dokument