JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2557-16

MÖD har avslagit ett yrkande om inhibition av verkställighetsförordnande med innebörd att miljöprövningsdelegationens verkställighetsförordnande i ett tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt står fast.

Tillhörande dokument