JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2767-15

Tillståndsresolution från 1850-talet, privilegiebrev och urminnes hävd har inte utgjort hinder för länsstyrelsen att förelägga ägare av äldre kraftverk att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för framtida drift av kraftverket.

Tillhörande dokument