JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3774-15

En kommunal nämnd förbjöd en fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten vid vite 70 000 kr. Efter att detta förbud överträtts har mark- och miljödomstolen dömt ut det förelagda vitet. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt domslutet.

Tillhörande dokument