JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3779-15

I ett mål gällande ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av ett vattenkraftverk gör MÖD vissa ändringar av villkoren i mark- och miljödomstolens dom för att säkerställa fiskvägens funktion.

Tillhörande dokument