JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4053-15

Målet avser avvisat överklagande av meddelande om riskklassning av förorenat område och att uppgiften förts in i länsstyrelsens databasregister. Frågan i målet är om beslutet är överklagbart inom ramen för miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.
 

Tillhörande dokument