JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4087-16

Fastighetsägare har inte visat att fastighetens behov av omhändertagande av dagvatten kan tillgodoses bättre på annat sätt än genom allmän va-anläggning. Fastighetsägaren kan därför inte befrias från avgiftsskyldighet enligt 24 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Tillhörande dokument