JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4270-16

Fråga om det föreligger särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens med stöd av bestämmelserna om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen s.k. LIS-områden i 7 kap. 18 § d-e miljöbalken.


 

Tillhörande dokument