JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4614-15

Målet avser anmälan för samråd avseende omställning av betesmark till åker-mark. Fråga om marken omfattas av bestämmelsen om förbud för nyodling eller kultivering i Jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket: Även fråga om det finns särskilda skäl att medge undantag från bestämmelsen.

Tillhörande dokument