JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4667-15

Hovrätten har delat Va-nämndens bedömning att ersättning för enskild anläggning inte ska utgå eftersom anläggningen var mer än 10 år gammal (40 § vattentjänstlagen)

Tillhörande dokument