JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4879-15

I mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet har MÖD funnit att bolagets verksamhet är tillåtlig. Slutliga villkor för utsläpp till vatten har skjutits upp och en prövotidsutredning föreskrivits, innebärande att bolaget ska utreda om substanser som identifierats i utsläppet från det avloppsreningsverk dit bolagets utsläpp leds härrör från bolagets verksamhet. Provisoriska villkor för utsläpp till vatten under utredningstiden har föreskrivits. Bolagets begäran om verkställighetsförordnande har bifallits.

Tillhörande dokument