JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5375-14

Mark-och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, i deldom avslagit en ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av grundvatten i Stucks kalkbrott, Gotlands kommun.  

 

 

Tillhörande dokument