JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5547-15

I mål om tillstånd till restaurering av en å har Mark- och miljööverdomstolen ändrat tillståndet i den del som avser översilning av ängar beträffande hur dräneringsvattnet avseende ett torp på dessa ängar ska avledas.

Tillhörande dokument