JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5596-16

Strandskyddsdispens för garage har nekats med hänsyn till att det inte varit fråga om redan ianspråktagen mark.

Tillhörande dokument