JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5662-16

Erosionsskador längs fastighetens strandkant har bedömts ha orsakats av vattenreglering. Bygdeavgiftsmedel i form av bidrag har utgått för såväl anläggande av väg som anläggande av erosionsskydd.

Tillhörande dokument