JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 653-16

Ett tillsynsbeslut som enligt 26 kap. 26 § miljöbalken gäller omedelbart har inhiberats. Tillsynsbeslutet grundas på de allmänna hänsynsreglerna och det har inte framkommit tillräckliga skäl för att det ska gälla omedelbart.

Tillhörande dokument