JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6574-15

Tillstånd till ett nytt vattenkraftverk i Näckån har meddelats. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett tillstånd varken äventyrar icke-försämringskravet eller uppnåendet av relevant miljökvalitetsnorm utifrån det sätt som EU-domstolen har specificerat prövningen på i Weserdomen. Ett tillstånd är också förenligt med övriga regler i miljöbalken.

Tillhörande dokument