JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7330-15

MÖD har instämt i Va-nämndens bedömning att fastighetsägare är skyldig att betala anläggningsavgift för vattentjänsten dagvatten fastighet samt att fastighetsägarens yrkande om åtgärdsföreläggande ska lämnas utan bifall eftersom kommunen inte brustit i sina skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Tillhörande dokument