JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7523-15

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt en kommunal nämnds avgiftsbeslut för tillsyn av en fastighetsägares enskilda avlopp. Skäl att sätta ner avgiften har inte funnits. 

Tillhörande dokument