JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7575-15

Länsstyrelsen har inte haft rätt att avvisa en statusrapport som ett bolag lämnade in för en IED-verksamhet strax innan en tillståndsprövning inleddes i mark- och miljödomstol.

Tillhörande dokument