JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8034-15

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att va-anläggning fyller sitt ändamål och tillgodoser skäliga anspråk på säkerhet. Domstolen har därför med ändring av Va-nämndens beslut ogillat skadeståndstalan med anledning av översvämning.

Tillhörande dokument