JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8118-15

Fråga om godkännande av ekonomisk säkerhet enligt 16 kap. 3 § miljöbalken. MÖD har funnit att den ställda säkerheten inte kan anses betryggande för sitt ändamål.

Tillhörande dokument