JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8164-15

Tillstånd till täktverksamhet avseende naturgrus. Fråga om bolaget har kunnat visa att det finns behov av ett större uttag av naturgrus än vad miljöprövningsdelegationen medgett. 

Tillhörande dokument