JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8241-15

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster avseende dagvatten gata. Fastighetsägaren har inte visat att den enskilda anläggningen är bättre än den allmänna varför avgiftsskyldighet för dagvatten fastighet ansetts föreligga.

Tillhörande dokument