JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8247-15

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster. Fastighetsägaren har inte visat att den enskilda anläggningen är bättre än den allmänna. Avgiftsskyldighet har därför ansetts föreligga för dagvatten gata och dagvatten fastighet.

Tillhörande dokument