JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 836-16

Tillsynsavgift. Fråga om vidtagna tillsynsåtgärder har varit avgiftsgrundande och om debiterad avgift varit rimlig. Även fråga om avgiftens laglighet.

Tillhörande dokument