JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8396-14

Tillstånd till vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har i huvudsak fastställt mark- och miljödomstolens dom genom vilken tillstånd lämnats bland annat till anläggande av ny bro över Göta älv samt utrivning av befintlig bro. Även fråga om verkställighetsförordnande.

Tillhörande dokument