JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8459-15

Mål om anmälan av vattenverksamhet. Länsstyrelsens underlåtenhet att höra en sakägare i anmälningsärendet har bedömts innebära ett sådant handläggningsfel som innebär att ärendet ska återförvisas.  

Tillhörande dokument