JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8733-15

Va-mål. Fråga om en kommun åsidosatt någon skyldighet enligt vattentjänstlagen på så satt att en fastighetsägare som utsatts för översvämningar i sin fastighet skulle ha rätt till skadestånd. Hovrätten har lämnat fastighetsägarens överklagande utan bifall.


 

Tillhörande dokument